ทำ หัวเชื้อจุลินทรีย์ เองง่ายๆ ไว้ใช้ทำปุ๋ยหมัก เพื่อนๆ ชาวเกษตรท่านหนึ่งได้เห็นวิธีทำปุ๋ยหมัก เห็นซอง พด.1 แล้วรีบไปสำนักงานพัฒนาที่ดินเพื่อขอมาใช้บ้าง แต่ก็ปรากฏว่าหมดไปแล้ว และต้องลงชื่อรอแบบที่ไม่รู้ว่าจะรอไปจนถึงเมื่อไหร่ (แต่ที่แน่ๆ ไม่ใช่ภายในเดือนหรือ 2 เดือน)

แล้วทำยังไงหละทีนี้
ทำหัวเชื้อจุลินทรีย์เองสิ
อ่าว?
แล้วทำยังไงหละ?

การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์หรือถ้าจะเรียกชื่อเต็มๆ ก็คือจุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms) หรือจุลินทรีย์ในเชิงสร้างสรรค์ไว้ใช้ทำปุ๋ยหมักนั้นไม่ยากครับ เพียงแค่ท่านมี
1. ภาชนะแบบที่สามารถปิดฝาได้มิดชิด

2. กากน้ำตาล (น้ำตาลโมลาทหรือสุดแท้แต่จะเรียกต่างกันไปตามภูมิภาค บางภาคก็เรียกส่าน้ำตาล)

3. เศษผัก เศษผลไม้ สุดแท้แต่จะหาได้ตามท้องถิ่นนั้นๆ เพราะไม่อยากให้ต้องเสียเงินซื้อหา แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแนะนำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเพราะเท่าที่ทดลองใช้มาหลายๆ อย่างก็ปรากฏว่าผลไม้ที่มีผลเปรี้ยวสามารถเร่งการเกิดจุลินทรีย์ได้ดี (สงสัยจุลินทรีย์ชอบ)

วิธีการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์
1. เทผักหรือผลไม้ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ ในปริมาณ 3 – 4 กิโลกรัมต่อน้ำตาล 1 กิโลกรัม ถ้าขี้เกียจคลุกเคล้ากันก็สามารถเทเศษผักหรือผลไม้กับกากน้ำตาลสลับกันไปเป็นชั้นๆ ก็ได้
2. เทกากน้ำตาลลงไป

3. คลุกเคล้าให้เข้ากัน (ณ ขั้นตอนนี้ ผมว่าผมเข้าใจชีวิตป้าเชงน้ำหมักมากขึ้นนะ หุ หุ หุ)

4. ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด

5. หมั่นกวนให้เข้ากันเพื่อจุลินทรีย์ได้รับอากาศ จริงๆ แล้วจุลินทรีย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตแบบหนึ่งที่มีความต้องการพื้นฐานในเรื่อง อากาศ และอากาศจากธรรมชาติ เช่น รำข้าว น้ำตาล และการกวนทุกๆ 5 – 7 วันจะทำให้การย่อยสลายดีขึ้น
** การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับนำไปเป็นส่วนผสมทำปุ๋ยหมักจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน – 2 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับเศษวัสดุ หรืออินทรียวัตถุที่ใส่ลงไป เมื่อจุลินทรีย์ย่อยสลายได้ที่แล้วจะมีน้ำออกมาซึ่งน้ำตัวนี้แหละคือหัวเชื้อจุลินทรีย์ชั้นยอดที่สามารถนำไปเป็นหัวเชื้อทำปุ๋ยหมัก ส่วนกากที่เหลือจากการย่อยสลายนั้นก็อย่าทิ้งครับเพราะนั่นคือปุ๋ยชั้นดีที่สามารถนำไปใส่ต้นไม้ได้

Categories: news