นายคีรีกาญจนพาสประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสุรพงษ์เลาหะอุษาและคณะกรรมการบริหารดร. Anat Abhabhirama ได้ประกาศมาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการให้บริการรถไฟฟ้า

บริษัท ยืนยันว่าขณะนี้ได้มีการกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการให้บริการซึ่งใช้เวลานานกว่า 30 นาทีหากความล่าช้าดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย มาตรการบรรเทาผลกระทบของตั๋วแต่ละประเภทมีดังนี้
รถไฟล่าช้าเกินกว่า 30 นาทีผู้โดยสารที่ถือตั๋วเดินทางเดี่ยวสามารถแลกรับคืนเงินภายในวันเดียวกันที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วหรือสามารถรับ / รักษาตั๋วที่มีมูลค่าเท่ากันได้สำหรับการเดินทางภายใน 14 วันนับจากวันที่ ปัญหา. สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรแรบบิทสำหรับผู้ใหญ่นักศึกษาและพลเมืองอาวุโสค่าโดยสารจะไม่ถูกหักออกทางประตูทางออกที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานของสถานี สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรผ่าน 30 วันสำหรับผู้ใหญ่หรือนักศึกษาค่าโดยสารจะไม่ถูกหักในกรณีที่บริการรถไฟล่าช้า แต่ต้องออกจากประตูที่พนักงานของสถานีมอบหมาย นอกจากนี้ยังจะได้รับอีก 2 เที่ยวต่อวันล่าช้า สำหรับความล่าช้าในการให้บริการรถไฟที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน BTS จะให้การชำระเงินคืนแก่ผู้โดยสารดังนี้

ผู้โดยสารที่ถือตั๋วเดินทางเดี่ยวในช่วงที่เกิดเหตุขัดข้องทางรถไฟสามารถเก็บบัตรโดยสารและใช้บัตรโดยสารภายใน 14 วันนับจากวันที่ออก ผู้ที่ไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถขอคืนเงินได้ที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกแห่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคมผู้โดยสารที่ถือครองบัตรแรบบิทสำหรับผู้ใหญ่นักศึกษาและพลเมืองอาวุโสในช่วงเวลาเดียวกันจะได้รับการเดินทางเพิ่มอีก 3 ครั้งขณะที่ผู้โดยสารที่ถือบัตร 30 -Day Pass for Adult หรือ Student ที่มีการเดินทางที่เหลืออยู่ในบัตรผ่านช่วงเวลาที่ล่าช้าในการเดินทางโดยรถไฟรับการเดินทางเพิ่มอีก 6 ครั้ง ผู้โดยสารสามารถติดต่อสำนักงานขายตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อรับตั๋วพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ BTS ยกขึ้น LifeFM-PRV-008 Rev.02

Categories: news