news

รู้จัก มหาสารคาม กับรถรับจ้าง

รู้จัก มหาสารคาม กับรถรับจ้าง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีบรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของภูมิภาค เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน (more…)

By admin, ago
news

บรรณาธิการข่าวการเมืองช่องแคบครั้งใหม่ได้รับการแต่งตั้งตามความไม่พอใจของข้าราชการในเรื่องความคุ้มครอง

เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับแถลงการณ์เพิ่มเติมจาก Straits Times editor Warren Fernandez (more…)

By admin, ago
news

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต รู้ก่อน จะได้ไม่เสียเงินฟรี

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต รู้ก่อน จะได้ไม่เสียเงินฟรี การจะมีบัตรเครดิตสักใบ คุณต้องรู้ก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่ รูดใช้แล้วจ่ายคืนเท่านั้น เพราะมันยังมี ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต อีกมากมาย ซึ่งถ้าหากคุณใช้บัตรเครดิตโดยที่ไม่วางแผน คุณอาจจะต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมเหล่านี้บานเลยทีเดียว มีประเภทของค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่บัตรเครดิตอาจจะเรียกเก็บจากคุณได้มาฝากกัน คุณผู้อ่านจะได้ระมัดระวังในการใช้บัตรเครดิต และจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไปโดยใช่เหตุ (more…)

By admin, ago
news

อารีพหลโยธินย่านใหม่สำหรับชีวิตในเมือง

ตำนานของอริยะพหลโยธินในกรุงเทพมหานครกำลังถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางใหม่ล่าสุดสำหรับการใช้พื้นที่สำนักงานและที่อยู่อาศัยของผู้คนที่แสวงหาที่อยู่อาศัยในเมือง จากสถานีอารีย์ไปยังสถานีสะพานควายระยะทาง 2 กม. (more…)

By admin, ago
news

ติดตั้งระบบ ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังโรงงาน

ติดตั้งระบบ ฉนวนกันเสียง ลดเสียงดังโรงงาน ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่พบว่ากระบวนการผลิตได้สร้าง ปัญหาเรื่องเสียงดัง ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานก็ต่อเมื่อถูกร้องเรียนจากพนักงานหรือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ (more…)

By admin, ago