health news

สัญญาณเริ่มแรกของโรคมะเร็งช่องอก

มะเร็งของกล่องเสียงมักเกิดขึ้นในคนที่อายุเกิน 60 ปี สัญญาณเริ่มแรกของโรคมะเร็งช่องอกคือสัญญาณเสียงแหบที่ดูเหมือนจะไม่หายไป กรณีที่ได้รับรายงานและวินิจฉัยในช่วงแรก ๆ ของมะเร็งกล่องเสียงจะมีโอกาสดีที่จะหายขาดได้ มะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยในขั้นตอนในขณะที่เซลล์มะเร็งได้เติบโตขึ้นและแพร่กระจายทั่วร่างกายโดยทั่วไปมีโอกาสน้อยที่จะหายขาด (more…)

By admin, ago
health news

แพทย์ย้ำแรงงานต่างด้าวมาตรวจสุขภาพให้ทัน30มิ.ย.

รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยรพ.ราชวิถี รพ.เลิดสินและรพ.นพรัตน์ฯพร้อมรองรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวอย่างครอบคลุมและทั่วถึงขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานต่างด้าว เข้ารับการตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นก่อน 30 มิ.ย. นี้ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในประเทศและประกันสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล (more…)

By admin, ago
health news

“เล่นอย่างไรให้ดี” เรื่องที่พ่อแม่ยุคใหม่ควรรู้

เมื่อนึกถึงคำว่า “เล่น” ของเด็ก ในมุมมองของผู้ใหญ่มักจะคิดถึงการเล่นที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น เล่นวิดีโอเกม เล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโซเชียลมีเดีย แต่แท้จริงแล้ว การเล่นของเด็ก ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ปกครองควรปล่อยผ่าน แต่ควรใส่ใจว่าเด็กต้องการอะไร เล่นเพื่ออะไร และที่สำคัญ เด็กได้อะไรจากการเล่น (more…)

By admin, ago