travel news

นอกโดเมนหมายถึงมีรสนิยมฟรีในการจับมือ

ไวน์ควรจะซื้อโดยตรงจากผู้ผลิต กฎง่าย เครื่องหมายDégustation gratuite นอกโดเมนหมายถึงมีรสนิยมฟรีในการจับมือ หากผู้ผลิตไวน์ไม่ต้อนรับให้ออกไปในทันที มีบริเวณใกล้เคียงมากมาย ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ฟังสิ่งที่เขาพูดและในการเยี่ยมชมไร่องุ่นครั้งแรกจะมีทัวร์รอบการทำไวน์ สิ่งนี้ทำให้คุณออกจากทัวร์ที่ตามมาทั้งหมดได้เว้นแต่คุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบการผลิตทั้งหมดคล้ายกันมาก (more…)

By admin, ago
travel news

ปราสาทเมืองที

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองที ภายในบริเวณวัดจอมสุทธาวาส ปราสาทเมืองทีเป็นปราสาทแบบเขมรที่ได้รับการดัดแปลงในสมัยหลังเช่นเดียวกับปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทก่อด้วยอิฐฉาบปูน มี 5 หลัง สร้างรวมกันเป็นหมู่บนฐานเดียวกันหลังหนึ่งอยู่ตรงกลาง และอีก 4 หลังอยู่ที่มุมทั้ง 4 ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 หลังซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง หลังกลางมีขนาดใหญ่สุด มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ตัวเรือนธาตุตันทึบไม่มีประตูเนื่องจากการดัดแปลง (more…)

By admin, ago
travel news

กู่พระเจ้าเม็งราย

จังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้น ณ อาณาจักรแห่งนี้ไว้มากมายซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญยุคหนึ่งของประเทศไทยในประวัติศาสตร์ช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องดินแดนการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมรวมไปถึงผู้ปกครอง (more…)

By admin, ago